Regiobijeenkomst VBMK Grote Kerk Zwolle, 17 mei 2017 vanaf 13.30 uur

Symposium ‘Cultuur in de kerk, de kerkbeheerder als cultureel ondernemer’

Woensdag 17 mei 2017 van 13.30 tot 17.00  uur

Grote of Sint-Michaëlskerk, Grote Markt, Zwolle

Op 17 mei a.s. organiseert de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen (VBMK) in samenwerking met de Stichting Grote Kerk Zwolle een regiobijeenkomst onder de titel ‘Cultuur in de kerk, de kerkbeheerder als cultureel ondernemer’.

Lees hier verder en bekijk ook het programma.

Boekpresentatie ‘Ganesha in Silicon Valley’

Petran Kockelkoren ‘Ganesha in Silicon Valley. De macht van de mythe op het wereldtoneel’

Boekpresentatie op woensdag 31 oktober van 15.00 (inloop) tot 17.00 uur (zaal dicht)
Auditorium van Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38, in Utrecht

Adjunct-uitgever Tijn Boon van Boom Uitgevers Amsterdam heet welkom. Auteur Petran Kockelkoren geeft een minicollege – met beeld – over de macht van de mythe op het wereldtoneel. Met medewerking van Hans Achterhuis, filosoof en eerste Denker des Vaderlands.

‘De wetenschap maakt de wereldbeheersbaar, de mythe maakt haar bewoonbaar.’ – Petran Kockelkoren

Hoe modern we ook zijn, we zijn nog altijd in de ban van de mythe. In de hightechwereld van Silicon Valley zit Ganesha, de Indiase god met het olifantenhoofd, met een laptop op schoot. Politieke leiders op het wereldtoneel grijpen terug op mythische motieven als ‘de as van het kwaad’ wanneer ze een alibi zoeken voor de strijd. In dit boek traceert filosoof en antropoloog Petran Kockelkoren de geschiedenis van onze mythische verbeelding, in antwoord op de mogelijkheden en bedreigingen van de globalisering. Tegenoverde moderne onttovering van de wereld brengt hij ‘filosofictie’ en ‘technopoëzie’ in stelling. Het is verhelderend als we de huidigegeopolitiek leren begrijpen vanuit de beelden die nog steeds onze dromen en emoties aandrijven en die ongemerkt onderduiken in de media en technologie die we dagelijks gebruiken.

Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor een drankje. Het boek is te koop, de auteur zal signeren.

N.b: Toegang is gratis, graag aanmelden via info@bua.nl, ovv ‘Boekpresentatie Ganesha in Silicon Valley’.

 

 

Sint-Jorislezing 2018

Zaterdag 6 oktober 2018 organiseert het Capittel van Sint-Joris te Amersfoort om 15.00 uur de inmiddels traditionele Sint-Jorislezing in de Sint-Joriskerk te Amersfoort.

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed zal Paul Schnabel een voordracht houden onder de titel “Zin in het verleden”.

Tijdens diezelfde bijeenkomst zal dr. Fred van Kan, oud-archivaris van Archief Eemland, het eerste exemplaar van zijn boek over de geschiedenis van het Capittel aanbieden aan de burgemeester van Amersfoort, tevens deken (voorzitter) van het Capittel van Sint-Joris. Het is voor het eerst dat die geschiedenis uitputtend is beschreven. Het boek omvat de periode van de oprichting in 1337 tot heden en draagt de titel: “eerwaardige wijse ende seer beminde heeren”. Het Amersfoortse Capittel behoort tot een van de weinige Capittels, die de stormen van Reformatie en Napoleon heeft overleefd, daar waar ons land er 43 kende kort voor de Reformatie. In zijn boek besteedt Fred van Kan zowel aandacht aan het leven van de kanunniken als ook aan de organisatorische- en financiële aspecten en de betekenis van het Capittel voor de stad. Het Capittel is nu geen rooms-katholieke instelling meer. De opbrengsten worden gebruikt voor enkele specifieke charitatieve doeleinden.

Na de lezing en de boekpresentatie is er gelegenheid de dubbelexpositie “Terugkijken op de vooruitgang” van fotograaf Cas Oorthuys en de aquarellen van Marco Boer met orgels in monumentale kerken te bezichtigen en elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

De kracht van relieken

Vanaf 12 oktober toont het Museum Catharijneconvent een ongekende variëteit aan krachtige relieken. Van een reliekhouder met een splinter van de doornenkroon, zand en stenen uit het Heilig Land, een huisaltaar met een haar van Diego Maradona, zem-zem water uit Mekka tot aan bodhiblaadjes afkomstig van de plaats waar Boeddha tot verlichting kwam. Van schitterend tot onooglijk, van imponerend tot ontroerend. Eén van de topstukken komt uit het Louvre: een rijk versierde houder met een fragment van de doornenkroon van Christus. Voor meer informatie: https://www.catharijneconvent.nl/bezoek-ons/tentoonstellingen/relieken/

Een weggepoetst verleden

‘Een weggepoetst verleden’ refereert aan de kansel in de kerk van Woltersum; de enige middeleeuwse houten kansel met schilderingen in Nederland. Dit bijzondere meubelstuk van de Stichting Oude Groninger Kerken is een van de objecten die onderdeel uitmaakt van Collectie Groningen, het online museum met Groningse topstukken. De Groningse erfgoedinstellingen presenteren op Collectie Groningen gezamenlijk hun topstukken: mooie en verrassende objecten die samen het verhaal van Groningen en de Groningers vertellen. Collectie Groningen is een samenwerking van alle erfgoedorganisaties in de provincie Groningen. Op www.collectiegroningen.nl zijn de (afbeeldingen van de) pronkjuwelen van Groningen te zien.

Geslaagde cursus (be)houd je kerkgebouw

Op 19 september vond in de Joriskerk in Amersfoort voor de tweede maal de cursus (be)houd je kerkgebouw plaats. De VBMK verzorgt deze cursus samen met de Erfgoedacademie. De deelnemers kregen informatie over collectiebeheer, over het exploiteren van je kerkgebouw, het opstellen van een strategisch plan, over communicatie en waar loop je tegen aan bij het aanpassen van je kerkgebouw voor nevengebruik. Uiteraard was er ook ruimte voor netwerken en het uitwisselen van ervaringen. Circa 35 cursisten gingen die middag met veel informatie en inspiratie terug naar hun kerkgebouw. Voorjaar 2019 staat een volgende cursus met nieuwe onderwerpen gepland. Suggesties van onze leden zijn van harte welkom. Stuur een mailtje aan info@vbmk.nl

Cursus (be)houd je kerkgebouw

Welke (nieuwe) mogelijkheden zijn er voor het behoud van monumentale kerken
en hoe kunt u deze toepassen in uw eigen situatie? Na één dag beschikt u over de
noodzakelijke kennis en vaardigheden.
De cursus is geschikt voor iedereen die met beheer, behoud en exploitatie van
monumentale kerkgebouwen te maken heeft, als eigenaar, kerkbestuur,
ambtenaar bij gemeente of provincie, of als vrijwilliger.
Onderwerpen:
• Gebruik van een monumentale kerk: (on)mogelijkheden, vooral in de toekomst;
• Fysieke randvoorwaarden van gebruik (exploitatiestichting, vereniging,
vrienden van), restauratie, onderhoud, verbouwing, inrichting, verduurzaming);
• Financiële en juridische randvoorwaarden (statuten, stichting, vereniging),
exploitatie, (meerjaren)begroting, jaarrekening, financiering, fondsenwerving);
• Onderhoud gebouw, buitenkant en interieur (veiligheid, risicomanagement,
roerend erfgoed, orgels e.d.);
• Praktijkvoorbeelden.
Deze cursusdag is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Beheerders
van Monumentale Kerken (VBMK). Locatie: Amersfoort. Kosten: € 100,- p.p. incl. lunch.

AANMELDEN & MEER INFORMATIE
www.erfgoedacademie.nl
Tel. (088) 253 90 80
info@erfgoedacademie.n

Overdracht gereformeerde kerk in Thesinge

Op vrijdag 13 juli wordt de gereformeerde kerk in Thesinge door de PKN-Gemeente Garmerwolde-Thesinge overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De overdracht vindt plaats om 16.00 uur in de gereformeerde kerk van Thesinge, Kerkstraat 7 te Thesinge. Wij hopen dat u deze bijzondere gebeurtenis met ons mee wilt maken. De SOGK en de PKN-Gemeente Garmerwolde–Thesinge nodigen u daarom van harte uit deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. Vanaf 15.30 uur bent u van harte welkom in de kerk. Na de officiële overdracht wordt de kerk voor 10 jaar teruggehuurd door Stichting Dorpshuis Thesinge. Dit is belangrijk voor de continuïteit van het gebruik van het gebouw. Deze duurzame relatie garandeert dat het Kerkgebouw ook in de toekomst gebruikt kan worden voor kerk en dorp. Ook de verpachte gronden van de kerk worden deze middag aan Stichting Dorpshuis overgedragen. Door deze overdracht wordt Stichting Dorpshuis eigenaar van de grond, kopen ze de erfpacht af en worden ze volledig autonoom. Een belangrijke stap voor het dorpshuis, en dus voor de continuïteit van de leefbaarheid van het dorp.

Graag vernemen wij voor woensdag 11 juli aanstaande of u van deze uitnodiging gebruik maakt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de Stichting Oude Groninger Kerken, telefoon: 050 312 35 69

Future voor Religious Heritage

In de zojuist verschenen nieuwsbrief van Future voor Religious Heritage onder meer aandacht voor de wijze waarop een stad zijn religieus erfgoed heroverde. Nanou Bouillet, voorzitter van de Vrienden van de kerk in Mont-devant-Sassey in Frankrijk schrijft daarover.

Future for Religious Heritage (FRH) zet zich sinds 2008 in Europees verband in voor het behoud van het religieus erfgoed. VBMK is lid van deze internationale netwerkorganisatie. De leden van de FRH hadden eind mei een ontmoeting in het Spaanse Girona. Aanwezig was daarbij ook de VBMK in de persoon van bestuurssecretaris Brigitte Linskens, die een presentatie over de activiteiten van de VBMK verzorgde. FRH ontwikkelt een routekaart voor de komende jaren, die tijdens de tweejaarlijkse conferentie in oktober gepresenteerd zal worden aan de Europese commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, de heer Navracsics. Lees meer: https://mailchi.mp/98c87124722b/update-on-recent-frh-members-meeting-in-girona-spain?e=351426704a

Miljoenen voor restauratie monumenten