Kerstwandeling: Groningen 1969 – 2019, 50 jaar SOGK

Kerstwandeling

Tweede kerstdag woensdag 26 december 2018

Thema dit jaar: Groningen 1969 – 2019 – 50 jaar SOGK’

Op tweede kerstdag woensdag 26 december organiseert Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) voor de achtste keer een begeleide kerstwandeling door de stad Groningen. Deze middag wandelt u onder leiding van een deskundige gids door de binnenstad van Groningen in kersttooi. Het programma start om 14.00 uur in de remonstrantse kerk, het kantoor van de SOGK met een korte inleiding gevolgd door de wandeling en we sluiten de middag hier ook weer af met een kort kerstconcert.

Het thema van de wandeling is dit jaar: Groningen 1969 – 2019 – 50 jaar SOGK. In 2019 is het vijftig jaar geleden dat de SOGK werd opgericht door een groep zeer betrokken en gemotiveerde mensen, in een tijd waarin vele kerken bedreigd werden door ernstig en onaanvaardbaar verval. Hoe zag de stad er in 1969 uit en zijn er sindsdien ook kerken verdwenen dan wel gebouwd? En trouwens hoe zag de wereld er toen eigenlijk uit? De wandelaars ontdekken het deze middag.

Na de korte inleiding vertrekken de wandelaars met gids voor de kerstwandeling door Groningen. Circa 15.45 uur zijn de wandelaars terug in de remonstrantse kerk waar de warme chocolademelk en de glühwein dan klaar staan. Om 16.15 uur begin het drie kwartier durende kerst(barok)concert Dit concert kan ook apart bezocht worden. Het concert wordt uitgevoerd door Barokensemble (instrumentaal) van VRIJDAG o.l.v. Tim Veldman en Gli Limoncelli (zang) o.l.v. Jankees Braaksma.

Jubileumjaar Stichting Oude Groninger Kerken

De Stichting Oude Groninger Kerken bestaat in 2019 vijftig jaar. Deze kerstwandeling haakt hierbij aan met het dit jaar gekozen thema: Groningen 1969-2019 – 50 jaar SOGK.

De details

Datum: tweede kerstdag woensdag 26 december 2018
Kerk open 13.30 uur – Remonstrantse kerk – Coehoornsingel 14 Groningen
Aanvang programma: 14.00 uur
Einde wandeling: 15.45 uur remonstrantse kerk
15.45 – 16.15 uur; Tijd voor een hapje en een drankje
Start concert: 16.15 uur
Einde programma: 17.00 uur
Prijs (inclusief concert): € 8,75 (donateurs SOGK € 7,00)

Aanmelden is verplicht: info@groningerkerken.nl of 050-3123569 Opgeven kan t/m vrijdag 21 december. En denk erom: de wandeling zit ieder jaar vol, tijdig opgeven is handig!

NB: Het concert kan ook apart bezocht worden; de toegangsprijs bedraagt dan € 6,-. En SOGK-donateurs betalen dan slechts € 4,80

Bron: Stichting Oude Groninger Kerken

Kerkenbeurs Nederland 2019: Duurzaam en Toekomstbestendig

Op 22 en 23 maart 2019 zal de landelijke Kerkenbeurs opnieuw plaatsvinden in de Utrechtse Jaarbeurs. Het is dan 10 jaar geleden dat de eerste beurseditie op dezelfde locatie werd georganiseerd. Thema van de beurs in 2019 is ‘Duurzaam en toekomstbestendig’

Kerkenbeurs is een beurs voor kerkrentmeesters, beheerders, kosters, kerkenraden en besturen van kerken uit alle denominaties die Nederland rijk is. Exposanten op de beurs zijn niet alleen leveranciers op het gebied van (ver)bouw, restauratie, onderhoud, inrichting, geluid, meubilair etc. Ook vindt u er organisaties met diensten en producten die u in uw kerk gebruikt op uiteenlopende terreinen. Bijv. kerkbladen, administratie, liturgisch textiel, orgels, websites, social media, hulpverleners, adviseurs…

Kerkenbeurs Nederland 2019
22 en 23 maart 2019
Jaarbeurs, Utrecht

> Bekijk het (voorlopige) programma 

REGIOBIJEENKOMST VBMK, 6 december 2018

Kathedrale Basiliek Sint Bavo
Leidsevaart 146
2014 HE HAARLEM

De schoonheid van het gebouw: elk kerkgebouw heeft een verhaal

In de prachtige Kathedrale Basiliek Sint Bavo staat 6 december a.s. op de volgende regiobijeenkomst van de VBMK de vraag centraal hoe kerkbeheerders hun kerkgebouw met hun fraaie interieurs tot waarde kunnen maken en daarmee een breder publiek kunnen bereiken. Velen zijn op zoek naar kerkgebouwen die hun deuren openzetten. Openstelling is voor veel kerken een geweldige manier om de centrale plaats in de samenleving (opnieuw) in te nemen en om nieuwe doelgroepen te bereiken.

PROGRAMMA

13.30 –  14.00  uur      Inloop koffie/thee

14.00 – 14.20              Wim Eggenkamp, voorzitter Stichting Kathedrale Basiliek St. Bavo

14.20 – 14.40              Anique de Kruif, afdelingshoofd Erfgoed in Kerken en Kloosters MCC

14.40 – 14.55              Frank Migchielsen, directeur Grote Sint Laurenskerk Rotterdam

14.55 – 15.10               Vragen/discussie

15.10 – 15.30               theepauze

15.30 – 15.50              Rudi Mannaerts, Onze-Lieve-Vrouwe Kathedraal Antwerpen

15.50 – 16.15               Vragen/discussie

16.15 – 17.00               Netwerkborrel

Lees meer over de bijeenkomst

Regiobijeenkomst VBMK december 2018

De schoonheid van het gebouw: elk kerkgebouw heeft een verhaal

6 december 2018
Kathedrale Basiliek Sint Bavo
Leidsevaart 146
2014 HE HAARLEM

In de prachtige Kathedrale Basiliek Sint Bavo staat 6 december a.s. op de volgende Regiobijeenkomst van de VBMK de vraag centraal hoe kerkbeheerders hun kerkgebouw met hun fraaie interieurs tot waarde kunnen maken en daarmee een breder publiek kunnen bereiken. Velen zijn op zoek naar kerkgebouwen die hun deuren openzetten. Openstelling is voor veel kerken een geweldige manier om de centrale plaats in de samenleving (opnieuw) in te nemen en om nieuwe doelgroepen te bereiken.

De inrichting, het gebruik en het bestuur van onze monumentale kerkgebouwen vormen een fascinerende afspiegeling van onze kerkelijke, onze vaderlandse en onze stedelijke en dorpsgeschiedenis. Het verhaal van elk kerkgebouw goed over het voetlicht brengen en daarmee een breder publiek aantrekken, dat is de grote uitdaging voor elke hedendaagse kerkbeheerder. Daarbij gaat het om de juiste presentatie. Het kerkinterieur kan een parel zijn die nog meer kan schitteren. Moderne communicatiemiddelen maken nieuwe vormen van presentatie mogelijk, maar dat stelt nieuwe eisen aan gastvrijheid, openstelling en vrijwilligers.

Deze regiobijeenkomst wordt samen georganiseerd met Museum Catharijneconvent (MCC). De afgelopen twee jaar heeft MCC samengewerkt met zestien kerken en synagogen om hun openstelling te optimaliseren. Alle locaties worden gebruikt voor de eredienst, maar samen vormen ze nu ook het Grootste Museum van Nederland. Hoe kan openstelling van uw kerk eruit zien? Wat is er nodig? Wat wil het publiek dan zien, horen, ervaren?

Wim Eggenkamp, voorzitter van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo, geeft een toelichting op de totstandkoming  van het museum in de Bavo en de deelname aan het project het Grootste Museum van Nederland.

Anique de Kruijf, projectleider van het Grootste Museum van Nederland, vertelt over de eerste ervaringen binnen dit project, opdat u met uw kerk daar de vruchten van kunt plukken.

Frank Migchielsen, directeur van de Grote Sint Laurenskerk Rotterdam, vertelt over de bijzondere presentaties in de zijkapellen van zijn kerk.

Wij zijn verheugd deze middag een Belgische spreker te mogen verwelkomen. Rudi Mannaerts, pastoor van de Sint-Andrieskerk en Voorzitter van Toerismepastoraal Antwerpen zal ingaan op de ontsluiting van deze kerk.

De toegang is gratis.

Aanmelden: voor 1 december op deze pagina.

Klik hier voor de routebeschrijving

 

PROGRAMMA

13.30 – 14.00  uur      Inloop koffie/thee

14.00 – 14.20              Wim Eggenkamp, voorzitter Stichting Kathedrale Basiliek St. Bavo
14.20 – 14.40              Anique de Kruif, afdelingshoofd Erfgoed in Kerken en Kloosters MCC
14.40 – 14.55              Frank Migchielsen, directeur Grote Sint Laurenskerk Rotterdam

14.55 – 15.10               Vragen/discussie

15.10 – 15.30               Theepauze

15.30 – 15.50             Pastoor van de Sint-Andrieskerk en Voorzitter van Toerismepastoraal Antwerpen

15.50 – 16.15              Vragen/discussie

16.15 – 17.00              Netwerkborrel

Sint-Jorislezing 2018

Zaterdag 6 oktober 2018 organiseert het Capittel van Sint-Joris te Amersfoort om 15.00 uur de inmiddels traditionele Sint-Jorislezing in de Sint-Joriskerk te Amersfoort.

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed zal Paul Schnabel een voordracht houden onder de titel “Zin in het verleden”.

Tijdens diezelfde bijeenkomst zal dr. Fred van Kan, oud-archivaris van Archief Eemland, het eerste exemplaar van zijn boek over de geschiedenis van het Capittel aanbieden aan de burgemeester van Amersfoort, tevens deken (voorzitter) van het Capittel van Sint-Joris. Het is voor het eerst dat die geschiedenis uitputtend is beschreven. Het boek omvat de periode van de oprichting in 1337 tot heden en draagt de titel: “eerwaardige wijse ende seer beminde heeren”. Het Amersfoortse Capittel behoort tot een van de weinige Capittels, die de stormen van Reformatie en Napoleon heeft overleefd, daar waar ons land er 43 kende kort voor de Reformatie. In zijn boek besteedt Fred van Kan zowel aandacht aan het leven van de kanunniken als ook aan de organisatorische- en financiële aspecten en de betekenis van het Capittel voor de stad. Het Capittel is nu geen rooms-katholieke instelling meer. De opbrengsten worden gebruikt voor enkele specifieke charitatieve doeleinden.

Na de lezing en de boekpresentatie is er gelegenheid de dubbelexpositie “Terugkijken op de vooruitgang” van fotograaf Cas Oorthuys en de aquarellen van Marco Boer met orgels in monumentale kerken te bezichtigen en elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

Noteer in uw agenda! Regiobijeenkomst VBMK op 7 december 2017

Op donderdagmiddag 7 december a.s. organiseert de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) samen met Stichting Sint-Jansmuseumhaar tweede regiobijeenkomst van dit jaar. Deze vindt plaats in het Sint-Jansmuseum van de St Jans-Kathedraal en zal gewijd zijn aan het onderwerp ‘Openstelling en samenwerking’.

De vraag staat centraal hoe wij nog meer mensen en groepen in de samenleving kunnen laten genieten van de schoonheid en de bijzondere belevingswaarde van het monumentale kerkgebouw en al het schoons dat zich daarin bevindt.  Aan de hand van enkele praktische voorbeelden van Brabantse kerkgebouwen komt de problematiek van openstelling en samenwerking van exploitatie en nieuw gebruik uitgebreid aan bod.

Kerkbeheerders maar ook andere belangstellenden zijn deze middag van harte welkom en worden uitgenodigd aan de discussie deel te nemen.

Aanmelden kan via info@vbmk.nl.

Deelname is gratis.

Sint-Jorislezing 2017

Zaterdagmiddag 7 oktober a.s. vindt om 15.00 uur de Sint-Jorislezing plaats in de St.-Joriskerk in Amersfoort.
Jaarlijks organiseert het Capittel van Sint Joris deze lezing over een actueel thema.
Benno Tempel, directeur van het Gemeentemuseum in Den Haag, zal dit jaar genoemde lezing verzorgen.
In het kader van 100 Jaar De Stijl is het onderwerp: “Mondriaan: De absolute vrijheid”.

Het Capittel stelt het op prijs wanneer u deze uitnodiging, vergezeld van flyer en uitnodigingsbrief,
zou willen verspreiden binnen uw eigen netwerk, zodat wij velen welkom mogen heten op 7 oktober a.s.

Regiobijeenkomst VBMK Grote Kerk Zwolle, 17 mei 2017 vanaf 13.30 uur

Symposium ‘Cultuur in de kerk, de kerkbeheerder als cultureel ondernemer’

Woensdag 17 mei 2017 van 13.30 tot 17.00  uur

Grote of Sint-Michaëlskerk, Grote Markt, Zwolle

Op 17 mei a.s. organiseert de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen (VBMK) in samenwerking met de Stichting Grote Kerk Zwolle een regiobijeenkomst onder de titel ‘Cultuur in de kerk, de kerkbeheerder als cultureel ondernemer’.

Lees hier verder en bekijk ook het programma.

Algemene Ledenvergadering 2017 VBMK in Naarden

 

Op woensdag 19 april as vindt de Algemene Ledenvergadering van de VBMK plaats tussen 15:00 en 17:30 in de Grote Kerk Naarden.

U bent welkom vanaf 15:00 uur. De middag wordt afgesloten met een ledenborrel.

Graag aanmelden voor 14 april op info@vbmk.nl

 

Wij hopen u op 19 april te ontmoeten in de Grote Kerk Naarden.

Marktstraat 13, 1411 CX Naarden

www.grotekerknaarden.nl

 

Klik  hier voor de agenda  van de vergadering en het concept verslag ALV 2016

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 2017 VBMK

Noteert u vast in uw agenda!19 april 2017 ALV VBMK 2017

De Algemene Ledenvergadering VBMK zal plaatsvinden op woensdag 19 april 2017 in de Grote Kerk van Naarden, Markstraat 13, 1411 CX Naarden. U bent welkom vanaf 15.00 uur.

De agenda met bijbehorende stukken ontvangt u begin april digitaal.